Telefon

099 3663 884

E-mail

nada.turkalj@hope.hr

Radno vrijeme

radnim danom 9-13, 16-20

Medicinska disciplina koja kao izvor ljekovitih tvari koristi biljke i biljne pripravke. U svijetu je već dugo priznata, a u Hrvatskoj također sve više dobiva na važnosti. Današnja fitoterapija ima fokus na sigurnim biljkama, a one otrovne su postali lijekovi striktne i ograničene doze. Biološki aktivne tvari imaju funkciju očuvanja, održavanja, prevencije i liječenja bolesti. Imamo sreću što su nam danas dostupna znanja o biljkama koje su korištene tisuće godina i nisu sa naših područja, a dokazano pomažu ljudskom zdravlju.
Žao mi je kad vidim da neki medicinari s podsmijehom gledaju ovu disciplinu iako je svima poznato da su baš biljke bile začetak današnje medicine. Ipak, primjećujem da se i u ljekarnama nudi sve više prirodnih lijekova i dodataka prehrani.