Telefon

099 3663 884

E-mail

nada.turkalj@hope.hr

Radno vrijeme

radnim danom 9-13, 16-20